SENSEO® EN GRAINE DE VIE PLANTEN 200.000
BOMEN IN MADAGASCAR

graine.jpgSenseo_Logo_CarbonNeutral_30x30cm.png

 

 

 

 

Het SENSEO® team engageert zich om keuzes te maken die ertoe doen.

Wij geloven dat we het verschil kunnen maken met eenvoudige keuzes in ons dagelijkse leven.

Ons engagement gaat verder dan het ontwikkelen van duurzamere innovaties. Omdat SENSEO® koffie en Graine de vie zich graag samen willen inzetten voor de bescherming en het herstel van de Afrikaanse wouden, hebben we een samenwerking gestart waarbij ook de plaatselijke gemeenschappen worden betrokken.

Met de hulp van SENSEO® koffie worden 200.000 bomen geplant in Madagascar in 2020. Graine de vie zet op elk van de plant terreinen een kwekerij op poten en leidt lokale mensen op om deze te beheren. Dankzij dit programma ziet de plaatselijke bevolking ook hoe belangrijk het is om het milieu te beschermen. Via dit initiatief leveren we samen onze bijdrage aan een groenere planeet en bevorderen we de ontwikkeling van de lokale economie. Dankzij dit initiatief wordt SENSEO® koffie carbon neutraal*

*Carbon neutraal label geldig van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021 en jaarlijks hernieuwbaar. Geldig op de zwarte variëteiten van SENSEO® koffie.


Graine de vie

Graine de vie is een niet-gouvernementele organisatie (ngo), opgericht als vzw naar Belgisch en Luxemburgs recht. Deze ngo zet zich in om de ecologische voetafdruk van de inwoners van geïndustrialiseerde landen te compenseren door in ontwikkelingslanden bomen te planten.

Graine de vie is sinds 2009 actief in Madagascar en sinds 2019 in Togo. Met meer dan 19.000.000 geplante bomen, 654 herbebossingsplaatsen, honderden nieuwe banen, duizenden leerlingen die in de scholen voorlichting krijgen, de grootste kwekerijen van Madagascar en projecten die worden uitgevoerd in 17 van de 22 regio’s van het land, is de organisatie daar uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op het gebied van bosbescherming en -herstel.

Meer informatie op www.grainedevie.org